Streampartner.nl CDN Provider
  
Amen & Halleluja levensstijl (deel 3) 15 bekeken
Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; en daarom is ook door Hem het: amen, tot eer van God door ons. Wat een zekerheid en wat een inspiratie. Als wij deze weg volgen dan zal onze